คำตอบคือ....

posted on 11 Jun 2012 22:57 by yuuii in talk directory Diary, Idea
 
 
 
ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต ฉันยังอยากทำในสิ่งที่ต้องทำในวันนี้หรือเปล่า
 
หากว่าตื่นขึ้นมาในทุกเช้าแล้วอยากจะหนีจากสิ่งที่เป็นอยู่ จากผู้คน จากงาน จากสถานที่
คำตอบคือ?
 
บางครั้งอาจจะมีผู้คุมวิญญาณอยู่รอบตัวเราโดยที่เรามองไม่เห็น
คอยดูดเอาความความสุข ความร่าเริง 
ดูดเอาแสงสว่างจากชีวิตจนหมดสิ้น
 
เรายังเชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อบางสิ่ง
บางสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆ เสียงที่คอยตอบคำถามเสมอมา
 
ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นคิดให้แล้วมาป้อนว่าดี
ไม่ใช่ทางที่คนอื่นปูให้แล้วมาชี้ว่าถูก
 
ชีวิตของคนทุกคนมีวัตถุประสงค์
ไม่ใช่เติมเต็มวัตถุประสงค์ของใคร
 
อย่าใช้การโตเป็นผู้ใหญ่เป็นเครื่องมือในการดูแคลนเส้นทางชีวิตของคนอื่น
เพราะมันคือการดับไฟอนาคตของคนๆหนึ่งด้วยชีวิตที่มอดดับของตัวเอง
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Categories