เรื่องเล่าจากบ่อน้ำ

posted on 29 May 2012 00:02 by yuuii in talk directory Fiction, Diary, Idea
 
ปลาบางตัวว่ายวนในบ่อ พยายามที่จะขึ้นมาบนผิวน้ำด้วยใจริษยา ต้องการอวดลวดลายให้เจ้าของเห็น
เพราะคิดว่าตนเองนั้นดีกว่าใครๆ

ปลาริษยาไม่ต้องการเห็นปลาตัวอื่นๆว่ายขึ้นมาทัดเทียม
เพราะคิดว่าตนเองนั้นดีกว่าใครๆ

ในความคิดของปลาริษยา การได้กินอาหารก่อนและได้ใกล้ชิดกับเจ้านายที่สุดนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่
เพราะคิดว่าตนเองนั้นดีกว่าใครๆ

ปลาริษยาจึงพยายามกดปลาตัวอื่นให้จม และกอบโกยอาหารให้มากที่สุดโดยไร้ซึ่งความจริงใจ
 
 
 
ปลาริษยาผู้น่าสงสาร
ชีวิตเจ้ายิ่งใหญ่ในบ่อ โดยไม่เคยรับรู้ว่า
ภายนอกนั้นมีทะเลงามและสายน้ำบริสุทธิ์
มีปลาน้อยใหญ่ที่ธรรมชาติแต้มสีจนล้ำเลิศ
มีอาหารสมบูรณ์ที่ไม่ต้องคอยแก่งแย่งไม่ใช่แค่บ่อน้ำเล็กๆที่เจ้าคิดว่าเป็นโลกทั้งใบ
ไม่ใช่แค่เศษอาหารที่เจ้านายหยิบยื่นให้
ไม่ใช่แค่ปลาเล็กจ้อยที่เจ้าคอยข่มเหง
 

 
ปลาริษยาผู้น่าสงสาร ดิ้นรนในบ่อน้ำแคบๆ ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อบ่อน้ำแคบๆ 
สุดท้ายคงจบชีวิตในบ่อน้ำแคบๆ
โดยที่ไม่เคยได้รับรู้เลยว่า โลกที่กว้างใหญ่และอิสระเป็นเช่นไร
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Categories