ระวังจะคิดไปเอง

posted on 17 Feb 2012 01:48 by yuuii in talk directory Diary, Idea
 
 
สิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งในความคิดของคนเราคือ "การคิดไปเอง"
ซึ่งมันคือ ความเชื่อมั่นที่หลงทาง 
 
คิดไปเองว่าตัวเองสวย
คิดไปเองว่าตัวเองเก่ง(กว่าคนอื่น)
คิดไปเองว่าตัวเองสำคัญ(กับบางคน,บางสถานที่,บางสถานการณ์ ฯลฯ)
และอีกหลายรูปแบบของการคิดไปเอง
 
เหมือนจะมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างสิ่งที่เรียกว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง กับ การคิดไปเอง
 
ถ้าคุณเชื่อมั่นในตนเอง คุณจะหาทางพัฒนาแบบถูกต้อง
แต่ถ้าคุณคิดไปเอง คุญจะหาทางพัฒนาแบบหลงทาง
 
บางครั้งคนที่ชอบคิดไปเองจะมีอาการน่ารำคาญหน่อยๆ เช่น
ชอบชมตัวเอง(เพราะคิดไปเองว่าตัวเองดูดี)
ชอบคัดค้านคนอื่น(เพราะคิดไปเองว่าตัวเองฉลาดกว่า)
ชอบเรียกร้องความสนใจ(เพราะคิดไปเองว่าตัวเองสำคัญ)
ชอบเอาแต่ใจและแสดงความไม่พอใจอย่างมากเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการ(เพราะคิดไปเองว่าตัวเองถูกต้อง)
 
สิ่งเพี้ยนๆเหล่านี้คือความมั่นใจที่สุดโต่งและหลงทาง
 
 
บางคนอาจจะคิดว่า การคิดไปเองมันถูกต้อง
เพราะเชื่อว่า ถ้าเราเชื่ออะไร เราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา
 
แต่อย่างที่บอกด้านบนว่า มันมีเส้นแบ่งบางๆกั้นอยู่ในความเชื่อมั่นนี้
และเส้นแบ่งที่เห็นชัดที่สุด คือ การเปิดใจและยอมรับฟังผู้อื่น
 
คนที่คิดไปเอง จะไม่มองว่าสิ่งที่ผู้อื่นทำนั้นดีกว่า,เหนือกว่า หรือมีเหตุผล 
คนที่คิดไปเอง จะไม่มองว่ายังมีมุมมองอื่นๆ ยังมีโลกใบอื่นที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองอยู่ 
 
และเมื่อไหร่ที่เราไม่เปิดรับ หรือยอมเปลี่ยนมุมลองไปยืนบนจุดที่คนอื่นยืนและเห็นบ้าง
เราก็จะเดินหลงทางและคิดไปเองว่าถูกว่าดี 
สุดท้ายแล้วคนที่เดินหลงทางแบบนี้จะไม่ดึงดูดสิ่งดีอะไรเข้ามาเลย 
และไม่มีทางเดินไปพ้นจากจุดเริ่มต้นของตัวเองเลย 
วนเวียนในเขาวงกตของการคิดไปเองอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
 

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! ตัวกูของกู

#1 By oooad on 2012-03-17 18:43

Categories